Зима и воспоминания об осени...
На даче, Дорохово 2015 г.